Forskarseminarier

Brainpub: Torsdag 2 maj kl 15.30-16.30

2019-01-01

Professor Alkistis Skalkidou: Assessement of heart rate variability in studies on perinatal depression and gender dysphoria

Plats

Signifikansen, MTC-huset, plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala

Presentatören introducerar i 30 minuter, därefter 30 minuter diskussion följt av After work för dem som önskar.