Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Forskarseminarier

Måndag 19 mars kl 13.00-13.45

2018-02-02

Jenny Hultstrand, PhD student - Implementing Reproductive Life Plan in Swaziland

Plats

Wallentinsalen, MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, Uppsala