Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Pediatrik

Pediatrikens snabba utveckling har blivit möjlig genom avancerad forskning under de senaste decennierna. När forskarna även är kliniskt verksamma kan vetenskapliga resultat snabbt överföras till sjukvården. Inom institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa bedriver vi klinisk och experimentell forskning med fokus på barns hälsa och sjukdomar. Forskningen sker i forskargrupper som är samordnade med kliniker och sektioner vid Akademiska barnsjukhuset. Vid institutionen finns två pediatriska forskningslaboratorier. Forskningsprojekten innefattar astma- och luftvägssjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, barnhälsovård, barnendokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas, pediatrisk nefrologi och gastroenterologi, barnonkologi, barnneurologi, neonatologi, barnkirurgi och internationell barnhälsa. De många forskningsområdena speglar på ett bra sätt den stora bredd som pediatriken har.

Kommande disputationer

  • Audiotorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 09:15

    Junus, Katja

    Preeclampsia – Studies on the Placenta and B-type Natriuretic Peptide

CRU:s seminarieserie

Länk till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Rudbeckseminarer

Länk till seminarielistan