Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Administration

   

Administratör
Hanna Taylor
tel 018-6115984
fax 018-508013
Hanna.Taylor@kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4

Kursadministratör
Gunilla Hedén
tel 018-6112728
fax 018-559775
Gunilla.Heden@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

Personalsamordnare
Malin Ghanem
tel 018-6115983
fax 018-559775,
Malin.Ghanem@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

 Bild Susanne Löberg  Bild Martin Selinus  Bild Marie Säwe

Administratör
Susanne Thorell Löberg
tel 018-6112683
fax 018-559775 Susanne.Loberg@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

Ekonomiadministratör
Martin Selinus
tel 018-6115986
fax 018-6115583
Martin.Selinus@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

Administrativ assistent
Marie Säve
tel 018-6115855
fax 018-559775
Marie.Save@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 96 nbv

 Foto Kerstin Ståhlberg  Bild Jenny Thor  Foto Karin Törnblom

Ekonom
Kerstin Ståhlberg
tel 018-6115920
fax 018-6115583
Kerstin.Stahlberg@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

Kursadministratör
Jenny Thor
tel 018-6115997
fax 018-508013
Jenny.Thor@kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4

Ekonom
Karin Törnblom
tel 018-6115989
fax 018-508013
Karin.Tornblom@kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4

 Bild Hanna Andersson    

Kursadministratör
Hanna Andersson
tel 018-6119665
fax 018-508013
Hanna.Andersson@kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4

Datasamordnare
Hans Lindgren
tel 018-6115922
Hans.Lindgren@kbh.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 95/96 nbv

Datasamordnare
Kristine Eklund
tel 018-6115949
Kristine.Eklund@kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 4