Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Institutionsledning t o m 170630

Prefekt:
Agneta Skoog Svanberg, universitetslektor i reproduktiv hälsa
agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se

Stf. prefekt:
Matts Olovsson, professor
matts.olovsson@kbh.uu.se

Studierektor:
Tryggve Neveus, docent, universitetslektor
tryggve.neveus@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning:
Lena Hellström-Westas, professor i perinatalmedicin
lena.westas@kbh.uu.se 

Programsamordnare internationella utbildningen:
Carina Källestål
carina.kallestal@kbh.uu.se 

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Institutionsstyrelse – 160701-170630
Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Ordförande: Agneta Skoog Svanberg, prefekt

Ledamöter:                                          Suppleanter:

Valkorporation lärare, m fl
Birgitta Essén                                         Matts Olovsson
Lena Hellström-Westas                            Tryggve Nevéus
Carina Källestål
Gunn Engvall

Valkorporation forskarstuderande
samt läkare under vidareutbildning

Linda Lindström                                      Johan Wrammert

TA-personal
Martin Selinus                                        Karin Törnblom

Studentrepresentant
Jenny Löyttynen
Moa Andersson


Institutionsledning fr o m 170701

Prefekt

Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa
agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se

Stf. prefekt

Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi
matts.olovsson@kbh.uu.se

Studierektor

Tryggve Nevéus, docent, universitetslektor
tryggve.neveus@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning

Kjell Alving, professor i andningsvägarnas farmakologi
kjell.alving@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - IMCH

Andreas Mårtensson, professor
andreas.martensson@kbh.uu.se

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Institutionsstyrelse – 170701-180630

Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Ordförande: Agneta Skoog Svanberg, prefekt
Ledamöter Suppleanter
Valkorporation lärare, m fl
Louise von Essen Mats Målqvist
Lena Hellström-Westas Matts Olovsson
Andreas Mårtensson
Inger Sundström Poromaa
Valkorporation forskarstuderande samt läkare under vidareutbildning
Hanna Henriksson Emma Bränn
TA-personal
Karin Törnblom Martin Selinus
Studentrepresentant