Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Obstetrik/gynekologi

Obstetrik & Gynekologi är ett mycket brett ämnesområde som bland annat omfattar fertilitet, sexualitet, reproduktiv hälsa, graviditet, gynekologiska hälsokontroller, åldrandets gynekologi samt en mängd obstetriska och gynekologiska sjukdomstillstånd inkluderande preeklampsi, olika cancersjukdomar och endometrios. Ämnesområdets bredd speglas av utbudet av kurser och utbildningar samt i bredden av den forskning som bedrivs. Forskningen har en tydlig klinisk förankring och spänner från patientnära studier till avancerad experimentell forskning. Vid institutionen finns ett forskningslaboratorium för forskning inom området obstetrik och gynekologi. En stor del av forskningen bedrivs i form av nationella och internationella samarbetsprojekt. Projekten bedrivs i forskargrupperna Gynekologisk endokrinologi, Obstetrisk forskning, Reproduktionsbiologi och Reproduktiv hälsa.

Kommande disputationer

  • Gunnesalen, Akademiska sjukhuset - Entrance 10, Uppsala 2018-10-23 kl 09:00

    Kitutu, Freddy Eric

    Towards a functioning retail health market: Evaluating the integrated Community Case Management Intervention for Pediatric Febrile Illness in Drug Shops in Rural South Western Uganda

CRU:s seminarieserie

Länk till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Rudbeckseminarer

Länk till seminarielistan