Postal address

Uppsala universitet
Womens and childrens health
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala, Sweden

Clinical Psychology in Healthcare
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
SE-751 23 Uppsala, Sweden

Visiting address

MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrics: Akademiska sjukhuset, Entr 95-96 lower ground
IMCH: Drottninggatan 4, 4th floor
Clinical Psychology in Healthcare: Husargatan 3, BMC, D11

Phone

+46 18 611 00 00 (exchange)

Fax

MTC-house: +46 18 611 55 83

E-mail

kbh@kbh.uu.se
forename.surname@kbh.uu.se

Öppen vetenskap för en öppen värld 2017-12-11, kl 09:00 – 16:30

2017-11-23

Välkomna till höstens Mötesplats U-CARE med tema Öppen vetenskap/Open science. Programmet har utökats och dagen börjar klockan 09:00. Detta är en dag som ni inte vill missa!

I deltagandet ingår en lunchsmörgås. Registrera ert deltagande senast måndag 4 december i Doodlen.  https://doodle.com/poll/h9mi5d7xty2upznd (Presentations are in SWEDISH)

Informationsmängden i samhället har ökat. Vi är beroende av information för att kunna fatta bra beslut samtidigt som vi kan ha anledning att skydda viss information. Akademin har till sin uppgift att skapa och sprida kunskap. Fri tillgång till forskningsdata och forskningsresultat är en stor fördel både för spridning av resultat och för att möjliggöra granskning. Samtidigt behöver forskare följa och värna  etik, lagar och deltagares integritet innan forskningsmaterial tillgängliggörs.

Öppen vetenskap är ett aktuellt ämne som innehåller många utmaningar och överväganden. U-CARE har därför nöjet att bjuda in till en temadag om Öppen vetenskap med presentatörer som belyser ämnet från olika utgångspunkter. Ni kommer att få höra representanter från myndigheter såväl som forskare ge sin syn på saken.

Program->