The award of research grants from the Family Planning Foundation in Uppsala

2016-04-01

Family Planning Foundation (Familjeplaneringsfonden) in Uppsala has met to decide on research grants. Totally 807 000 SEK were distributed .The grants should be administered by Uppsala University. Please, contact your economist for assistance to transfer funds to your project account.

Research grants were awarded as follows:

Karin Lindgren

Infertilitet med focus på: mekanismer, diagnos och behandling

Applied sum: 195 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Evangelina Elenis

The Portrait of a Pregnancy through oocyte donation from a clinical perspective

Applied sum: 50 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Caroline Jansson

Upplevelser av missfall

Applied sum; 97 500 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Helena Kaihola

Biologiska markörer för ökad lyckandefrekvens vid IVF-behandling

Applied sum: 685 400 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Lana Salih Joelsson

Livsstil och reproduktiv hälsa i Sverige – en prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet

Applied sum: 100 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Stavros Illiadis

Women undergoing In Vitro Fertilization and Peripartum Depression

Applied sum: 290 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Maria Ekstrand Ragnar

Never too early: Evaluation of the Reproductive Life Plan (RLP) to increase reproductive and preconception health awareness among adolescents

Applied sum: 57 500 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Maja Bodin

Från graviditetsplanering till föräldraskap – en genusfråga

Applied sum: 25 000 SEK

Decision: The application is granted 25 000 SEK

Elin Larsson

MIGPREV-projektet

Applied sum: 60 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Jenny Stern

Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans och barnmorskans perspektiv på god preventivmedelsrådgivning

Applied sum: 80 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Anna Arvidsson

Transnationellt surrogatmoderskap med fokus på Sverige och Indien

Applied sum: 12 000 SEK

Decision: The application is granted 12 000 SEK

Katarina Kebbon Vaegter

Prediction Models in IVF

Applied sum: 65 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Cecilia Lundin

How common are mood and sexual side effects from combined oral contraceptives?

Applied sum: 247 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Helena Volgsten

Improving Post-abortion care: Healthy facility based on studies in Tanzania

Applied sum: 65 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Jessica Påfs

Paradoxical barriers in the strive towards improved reproductive health in Rwanda

Applied sum: 58 500 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Maria Wickström

Sexuell och reproduktiv hälsa bland unga/vuxna med utvecklingstörning

Applied sum: 50 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Joanna Arousell

Abort- och preventivmedelsrådgivning i det mångkulturella Sverige

Applied sum: 45 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Elin Ternström

Stärka genusaspekten i SRHR forskning på Uppsala Universitet

Applied sum: 56 160 SEK

Decision: The application is granted 50 000 SEK

Jennifer Drevin

Vill du ha barn i ditt liv? Reproduktiv Livsplan som underlag för hälsofrämjande preventivmedelsrådgivning

Applied sum: 90 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Jóna Kristjánsdóttir

Ungas hälsa

Applied sum: 50 000 konor

Decision: The application is granted 40 000 SEK

Anneli Stavreus Evers

Studier av endometriet efter hormonstimulering

Applied sum: 75 000 SEK

Decision: The application is granted 40 000 SEK