Greta Edelstam has been granted 3 210 000 SEK from VINNOVA

2015-11-06

Utlysningen vände sig till er som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg och processer eller som vill prova och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation.

Projekten skulle drivas utifrån identifierade innovationsbehov och genomföras med en normkritisk metod eller ett normkritiskt angrepssätt, kopplat till någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna.