Postal address

Uppsala universitet
Womens and childrens health
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala, Sweden

Visiting address

MTC-house: Dag Hammarskjölds väg 14B, floor 1

Phone

+46 18 611 00 00 (exchange)

Fax

+46 18 611 55 83

E-mail

kbh@kbh.uu.se
forename.surname@kbh.uu.se

Många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning

2018-01-15

Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet.

Svergies Radio 2018-01-13

Prickning innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning. Det skiljer sig från andra former av könsstympning då ingen vävnad tas bort.

Forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa som har skrivit en doktorsavhandling om könsstympning berättar att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning.