Barnmorskor på landsbygd i Uganda

2015-09-10

Behandlar ofullständiga aborter och missfall säkert och effektivt

Läkartidningen. 2015;112:DL34 Lakartidningen.se 2015-09-10:

En studie visar att barnmorskor kan diagnostisera och behandla ofullständiga aborter med misoprostol på landsbygden i Uganda. Eftersom det finns betydligt fler barnmorskor än läkare i Uganda och i många andra låginkomstländer, ökar detta tillgängligheten till kompetent omhändertagande, vilket räddar kvinnors liv, enligt Kristina Gemzell-Danielsson (bilden) och Marie Klingberg Allvin.