Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. MFS-programmet finansieras av Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) men administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Under hösten 2016 har UHR gått ut med nya direktiv för lärosäten som vill söka MFS medel. Tidigare år har enskilda institutioner kunnat söka MFS-medel men från 2017 ska samtliga lärosäten centralisera sin MFS-administration. Vid Uppsala universitet är Internationella kansliet därmed ansvarigt för samordning och administration av MFS.

För att söka ett MFS stipendium, läs mer på denna länk.

För frågor rörande MFS 2016 eller tidigare kontakta