Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6119665

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se
Mobiltel: 070-2673545

Masterprogrammet i global hälsa

Masterprogrammet i global hälsa började hösten 2017 och förbereder dig för arbete med globala hälsofrågor. Här får studenter från hela världen kunskap om, och färdigheter i att analysera, globala hälsoproblem och att utveckla och utvärdera interventioner som förbättrar folkhälsan. Till våra fokusområden hör global barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, folkhälsofrågor i samband med katastrofer samt global nutrition. Programmet kombinerar obligatoriska och valfria kurser och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa.

År 1

Under första terminen får du en genomgång av området global hälsa, och gör också nedslag inom global nutrition, barnhälsa, katastrofhälsovård, hälsosystem i ett globalt perspektiv, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder. Global Hälsa 1

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Global Hälsa 2

År 2

Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom kursen. Du läser kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, litteraturstudier, och du har möjlighet att göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats, eller praktisera inom en organisation inom global hälsa.

Under fjärde terminen kommer du helt att fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning. 

Om undervisningen

Utbildningen är förankrad i internationell hälsoforskning och innehåller presentationer av institutionens egna forskare samt ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete i Afrika, Asien och Latinamerika. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktiv deltagande i seminarier och presentationer. All undervisning sker på engelska.