Global medicin

Global medicin är en valbar kurs inom läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och fysioterapitutbildningen. En del av kursen läser du i Uppsala och en del av kursen är förlagd i ett låg- eller medelinkomstland där du lär dig mer om situationen på plats.

Vi lever i en allt mer globaliserad värld och utmaningarna inom hälsa berör oss alla. Att se de större sammanhangen och få en ökad förståelse för hur situationen runt om vår jord påverkar oss blir alltmer viktigt. Det gäller särskilt för dig som tänker arbeta inom vården, inte bara i mötet med andra kulturer utan också för att se din egen roll i ett globalt perspektiv. 

Kursen avser att ge kunskap om det globala sjukdomsmönstret samt om kulturella, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar hälsotillståndet och tillgång till hälso- och sjukvård i olika länder. Kursen ska öka studenternas förmåga till globalt utbyte inom olika medicinska områden, från läkemedelsutveckling till humanitära katastrofinsatser.

Läs mer i kursplanen för Global medicin