Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6119665

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se
Mobiltel: 070-2673545

Utbildning

Mamma och barnFrån hösten 2017 erbjuder IMCH ett Masterprogram i global hälsa som förbereder studenter med medicinsk eller annan relevant grundutbildning för arbete med globala hälsofrågor. Deltagarna i programmet kommer från alla världsdelar. De får kunskap om och färdigheter i att analysera globala hälsoproblem och i att utveckla och utvärdera interventioner som förbättrar folkhälsan.

Vi ger även hälsoinriktade kurser inom det gemensamma europeiska Masterprogrammet i International Humanitarian Action (NOHA-programmet). I detta multidisciplinära program studerar deltagarna vid flera europeiska universitet, som samverkar i programmet.

Några av våra masterkurser kan läsas som enstaka kurser, bland annat inom områden som global nutrition, global sexuell hälsa och rättigheter eller sociologi inom hälsa och medicin. 

Läkarstuderande, sjuksköterskestuderande eller fysioterapistudenter vid Uppsala universitet har möjlighet att söka en valbar kurs inom området global hälsa.