Om IMCH

Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) är ett ledande utbildnings- och forskningscentrum för global hälsa vid Uppsala universitet. IMCH fokuserar särskilt på kvinnors och barns hälsa och nutrition. Våra undervisnings- och forskningsprogram utgår från hälsosituationen i låg- och mellaninkomstländer och i katastrofsituationer. IMCH ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla och utvärdera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem.


 

Vision

Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) bidrar till att uppnå de hälsorelaterade millenniemålen genom att bedriva relevant forskning av hög kvalitet, avancerad utbildning och god kommunikation med allmänheten, vårdpersonal samt beslutsfattare.

Mission

IMCHs uppdrag är att bidra till en jämlik global hälsa, i synnerhet kvinnors och barns hälsa och nutrition. Genom globala samarbeten verkar IMCH för att generera ny kunskap genom forskning, för att reproducera kunskap genom högre utbildning och för att omsätta kunskap till strategier och praktisk handling.