Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

Drottningg. 4, 4 tr, Uppsala
OBS! Fr o m 20 februari 2018
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Fax

OBS! Fr o m 31 januari 2018
018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6115997

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se
Mobiltel: 070-2673545

Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala 2017

2017-03-31

Ansökningar beviljade enligt beslut 2017 - Forskningsanslaget ska förvaltas av Uppsala universitet. Kontakta Martin Selinus för hjälp att föra över medlen till ditt projektkonto.

 • Jonna Arousell
  Abort- och preventivmedelsrådgivning i det mångkulturella Sverige.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Agnes Edling
  Sena avbrytanden på grund av fostermissbildningar.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Evangelia Elenis
  Ensamstående kvinnor som får barn med spermiedonation.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Maria Grandal
  Never too early: Evaluation of the Reproductive Life Plan (RLP) to increase reproductive and preconception healt awareness among adolescents.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Caroline Jansson
  Experiences of miscarrige.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Lana Salih Joelsson
  Lifestyle and reproductive health among women prior to conception.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Cecilia Lundin
  How common are mood and sexual side effects from combined oral contraceptives?
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Jessica Påfs
  Spridning av resultat i Rwanda med fokus på familjeplanering, abort och barnlöshet.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.
 • Katarina Kebbon Vaegter
  Validering av den befintliga prognosmodellen. Publicering av samma prognosmodell inklusive extern validering.
  Beslut: ansökan beviljades med 50 000 kronor.