Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Fax

OBS! Fr o m 31 januari 2018
018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6115997

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se
Mobiltel: 070-2673545

"De såg det som en sista utväg"

2018-04-09

Surrogatmödraskap

Det var en barnlängtan som varit mycket stark under flera års tid som fick paren i doktorand Anna Arvidssons studie att söka sig utomlands för att få ett barn med hjälp av en surrogatmamma. Men hur resonerade de innan de tog beslutet?

Artikel i Ergo 2018-04-05