Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

Drottningg. 4, 4 tr, Uppsala

Fax

018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6115997

Programsamordnare internationella utbildningen

Carina Källestål, forskare
carina.kallestal@kbh.uu.se
Tel:018-6113701

Kvalitetsförbättring inom perinatalvården i Nepal - NePeriQIP projektet

2017-06-16

Den 5:e juni invigdes NePeriQIP (Nepal Perinatal Quality Improvement) projektet i Kathmandu, Nepal. Projektet kommer utvärdera en modell som består av tre strategier: Facilitering, Audit och Feedback och Träning. Målet med projektet är att öka hälso- och sjukvårdsarbetares kunskaper och förmågor inom perinatal hälsa, stärka lokal kapacitet och ägandeskap genom implementering av regelbundna faciliterade möten (där metoden Plan-Do-Study-Act ska användas) samt genom att öka dokumentation, användning och synliggörandet av lokal data. NePeriQIP modellen syftar därigenom till att förbättra den perinatala vården samt minska den perinatala mortaliteten. Total kommer 12 distriktsjukhus involveras i projektet där det årligen föds 60,000 barn.

Projektet är ett samarbete mellan UNICEF, Nepals hälsoministerium, Lifeline Nepal, Kamana Health och Uppsala universitet. Mellan 5-11 juni genomfördes det en träning av faciliterare av följande personer: Ashish KC (UNICEF), Chahana Rana (UNICEF), Amrit Pokhrel (Nepals hälsoministerium), Abhishek Gurung (Lifeline Nepal), Dipak Chaulagain (Lifeline Nepal), Anna Bergström och Claire LeGrange (Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet) samt Leif Eriksson (Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet), Docent Mats Målqvist (Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet) är svensk projektledaren.