Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

Drottningg. 4, 4 tr, Uppsala

Fax

018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6115997

Programsamordnare internationella utbildningen

Carina Källestål, forskare
carina.kallestal@kbh.uu.se
Tel:018-6113701

Forskning

bild IMCHVår forskning bidrar till en bättre global hälsa med tonvikt på kvinnors och barns hälsa och nutrition. Tillsammans med globala samarbetspartners arbetar IMCH för att ta fram ny kunskap genom forskning som relaterar till de hälsoinriktade milleniemålen. Vi är organiserade i tre forskargrupper; Internationell barnhälsa och nutrition, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration samt Internationell sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa tre grupper samarbetar kring forskningsprojekten och har ett gemensamt nätverk av samarbetspartners i Sverige, Europa, Asien, Afrika, Australien och Latinamerika. Våra forskningsresultat avspeglas i vår undervisning och vi arbetar för att de ska omsättas i praktiska strategier och interventioner.