Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa (IMCH)
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Besöksadress

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kursadministration

imch.education@kbh.uu.se
Tel: 018-6119665

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, forskare
mats.malqvist@kbh.uu.se
Mobiltel: 070-2673545

Forskning

bild IMCHVår forskning bidrar till en bättre global hälsa med tonvikt på kvinnors och barns hälsa och nutrition. Tillsammans med globala samarbetspartners arbetar IMCH för att ta fram ny kunskap genom forskning som relaterar till de hälsoinriktade milleniemålen. Vi är organiserade i tre forskargrupper; Internationell barnhälsa och nutrition och Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration. Dessa två grupper samarbetar kring forskningsprojekten och har ett gemensamt nätverk av samarbetspartners i Sverige, Europa, Asien, Afrika, Australien och Latinamerika. Våra forskningsresultat avspeglas i vår undervisning och vi arbetar för att de ska omsättas i praktiska strategier och interventioner.