Information om levonorgestrelanalys

Förfrågningar och information angående levonorgestrelanalyser hänvisas till Torbjörn Åkerfeldt, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, torbjorn.akerfeldt@akdemiska.se.