Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Information om levonorgestrelanalys

Förfrågningar och information angående levonorgestrelanalyser hänvisas till Torbjörn Åkerfeldt, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, torbjorn.akerfeldt@akdemiska.se.