Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin innebär diagnos och behandling av infertilitet samt hur man kan förebygga risken för infertilitetsproblem. Ungefär 10-15 % av alla par i fertil ålder har infertilitetsproblem, men bara hälften kan idag bli hjälpta med assisterad befruktning. Vi studerar olika faktorer som kan har betydelse för oförklarad infertilitet. Utveckling av ny metodik för behandling av det tidiga embryot liksom hormonell påverkan av livmoderslemhinnan vid fertilitetsbehandling är centralt för de olika delprojekten. Förståelse och kunskap om den humana implantationsprocessen, hur kommunikationen mellan det befruktade ägget och livmoderslemhinnan sker, är grundläggande för att förbättra behandling av infertilitet. Målet med vår forskning, som sker både med avancerad molekylärbiologisk metodik och klinisk tillämpning är att förbättra fertilitetsbehandling.

Kontaktperson

Anneli Stavreus-Evers

Våra forskningsprojekt