Klinisk och experimentell reproduktionsbiologi

Gynekologi är läran om sjukdomarna i de kvinnliga könsorganen. Enligt den gamla grekiskan betyder ordet gynekologi ”kunskap om kvinnan”. Detta omfattar bland annat tonårsgynekologi, preventivmedel, aborter, missfall, ofrivillig barnlöshet, menstruationsrubbningar och blödningskontroll, könshormon-relaterade sjukdomar och tillstånd, tidig graviditet, tumörsjukdomar, framfall, urininkontinens samt klimakteriet och tiden därefter. Forskargruppen arbetar även med graviditetsrelaterade sjukdomar. Målet med vår forskning är att minska lidande på grund av gynekologisk och obstetrisk sjukdom samt att bidra till bättre metoder för familjeplanering.

Våra forskningsprojekt