Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Reproduktionsbiologi

Forskargruppen ”Reproduktionsbiologi” har ansvar för kvinnoklinikens forsknings-laboratorium. Laboratoriet är välutrustat med möjlighet till för biokemiska och molekylärbiologiska analyser, cellodling, hormonanalyser, och kontraktilitetsmätning. På laboratoriet finns seniora forskare, doktorander, de som gör olika former av examensarbeten och biomedicinska analytiker.

Forskargruppen har två inriktningar: