Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Reproduktionsbiologi

Forskargruppen ”Reproduktionsbiologi” har ansvar för kvinnoklinkens forsknings-laboratorium. Laboratoriet är välutrustat med möjlighet till för biokemiska och molekylärbiologiska analyser, cellodling, hormonanalyser, och kontraktilitetsmätning. På laboratoriet finns seniora forskare, doktorander, de som gör olika former av examensarbeten och biomedicinska analytiker.

Forskargruppen har två inriktningar:

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 96, Uppsala