Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Projekt

BASIC studien

UPPSAT studien

U-BIRTH studien

BASIC Child studien

Livsstilsfaktorer och reproduktion (Alkistis Skalkidou, Lana Salih Joelsson).

Missbildningsdiagnostik med Magnetisk resonanstomografi (MRT) och 3D-ultraljud för diagnostik av fosteravvikelser (Ajlana Mulic Lutvica och Ove Axelsson).

Sena graviditetsavbrytanden efter missbildningsdiagnos hos foster (Eva Bergman, Agnes, Edling).

Intrauterina tillväxtkurvor (Eva Bergman, Linda Lindström).

Diskrepans mellan graviditetsdateringsmetoder - korrelat och konsekvenser (Alkistis Skalkidou, Merit Kullinger).

Information om fosterdiagnostik (Ove Axelsson).

Placentadysfunktion vid missfall, tillväxthämning och preeklampsi (Anna-Karin Wikström).

Prematuritet, förlossningskomplikationer och barnutfall (Ulf Högberg).

Våldsutsatthet under graviditet och hos ungdomar (Ulf Högberg).

Cerebrala komplikationer vid preeklampsi (Anna-Karin Wikström, Maria Nelander).

Immunologi och epidemiologi för preeklampsi (Anna-Karin Wikström).

Markörer som kan förvarna om spontan förlossningsstart (Ove Axelsson).

3D-ultraljud vid tidigare kejsarsnitt, samt postpartum (Ajlana Mulic Lutvica).

Förlossningskomplikationer som asfyxi hos nyfödda (Maria Jonsson).

Värkrubbningar, kejsarsnitt och uteruskomplikationer (Maria Jonsson).

Graviditets- och förlossningskomplikationer i relation till peripartumdepression (Alkistis Skalkidou, Patricia Eckerdal).

Rollen av inflammationsmarkörer i peripartumdepression (Alkistis Skalkidou, Emma Bränn).

Peripartumdepression i relation till årstid och meteorologiska faktorer (Alkistis Skalkidou, Hanna Henriksson).

Barns utveckling samt långsiktiga konsekvenser av maternell psykisk ohälsa eller perinatala negativa händelser för barn födda i Uppsala mellan 1986-2015, samt i Etiopien under 2001 (Ulf Högberg, Alkistis Skalkidou, Anna-Karin Wikström).

Studier kring maternellt mikrobiom i relation till peripartum depression (Alkistis Skalkidou, Maria Jonsson).

Graviditets- och förlossningsutfall bland mammor med ADHD (Annika Esscher, Ulf Högberg, Stavros Iliadis).

Obstetrisk vård i Mozambique (Ulf Högberg).

Förlossningskomplikationer och vårdpersonal som second victim (Ulf Högberg).

Placentära komplikationer efter kejsarsnitt (Ove Axelsson).

Alternativa diagnoser till shaken baby syndrom (Ulf Högberg).

Web-baserad KBT intervention för vulvodynipatienter (Alkistis Skalkidou, Ulf Högberg, Susanne Hesselman).