Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Obstetrisk forskning

Forskargruppen ”Obstetrisk forskning” har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för båda mammor och barn, i den perinatala perioden men också långsiktigt. Mer specifikt fokuserar vi på att studera människans reproduktion, från befruktningen till postpartumperioden, förbättra diagnostik och behandling av olika tillstånd som kan uppstå under samma period, samt förbättra säkerhet under förlossning och perinatal mental hälsa.

Forskargruppen består av 14 seniora forskare, varav fyra professorer och tre docenter, i forskningssamverkan inom gruppen, andra forskargrupper på institutionen och fakulteten, samt Karolinska Institutet och internationella centra. Forskningsmetodologin inkluderar laborativ verksamhet och klinisk epidemiologi, ofta i samarbete med andra laborativa och radiologiska vetenskaper.

I samarbete med andra forskargrupper inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa har en biobank med blodprover från graviditet från över 12 000 kvinnor etablerats (Uppsala Biobank för Gravida Kvinnor, Ove Axelsson).

En klinisk-epidemiologisk databas som inkluderar detaljerad information om 55 000 barn födda på Akademiska sjukhuset är också tillgänglig för analys av relevanta frågeställningar (Uppsala Mor-Barn kohort, Ulf Högberg).   

Studier på perinatal mental hälsa (BASIC och U-BIRTH) har hittills inkluderat 4 900 graviditeter.  Biologisk material (blodprov, navelsträngsprov, navelsträng, placenta, fostervatten och spinalvätska) sparas (www.basicstudie.se, Alkistis Skalkidou)

Specifika projekt beskrivs under rubriken projekt.