Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

Med hjälp av den svenska regeringens strategiska forskningsfinansiering av Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE har Uppsala universitet fått möjlighet att stödja vår forskargrupp Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård som bedriver internationellt uppmärksammad grund- såväl som tillämpad vårdforskning.

Det övergripande målet för vår grupps forskning såväl som för U-CARE är att förhindra psykosocial ohälsa i samband med kroppslig sjukdom.

För att uppnå vårt mål har vi initierat ett nära samarbete med starka forskargrupper inom områdena klinisk psykologi, systemvetenskap och nationalekonomi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Vi genomför våra forskningsstudier inom pediatrisk onkologisk vård, vuxenonkologisk vård samt kardiologisk vård i nära samarbete med personer som är kliniskt verksamma vid Uppsala Akademiska sjukhus.

Sedan 2010 har vi, i samarbete med våra samarbetspartners, utvecklat en innovativ Internet-plattform, U-CARE-portalen, av hög internationell standard som i ett första skede skall användas inom pediatrisk onkologisk vård, vuxenonkologisk vård och kardiologisk vård för att erbjuda stöd och psykologisk behandling till patienter och anhöriga; påbörjat utveckling av kurser för en tvärvetenskaplig utbildning på grund- och forskarutbildningsnivå inom området psykosocial vård i det interaktiva samhället; utvecklat stimulerande och utmanande karriärmöjligheter för yngre forskare; erhållit ca 8 000 000 miljoner kronor i ytterligare finansiering och etablerat en tvärvetenskaplig och stimulerande forskningsmiljö på gränsen mellan de samhällsvetenskapliga och medicinska disciplinerna. Via vårt nära samarbete mellan olika vetenskapsområden erbjuder vi en forskningsmiljö för forskare, kliniker och studenter från olika akademiska discipliner som är unik, nationellt såväl som internationellt, inom ämnesområdet vårdforskning

Nedan kan du läsa om våra forskningsstudier:

FAMILJER MED CANCER

CANCER I VUXEN ÅLDER

KLINISK PSYKOLOGI INOM KARDIOLOGI