Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Internationell sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är viktiga folkhälsofrågor. De berör kvinnor, män och deras barn under hela livscykeln.

Vår forskargrupp studerar SRHR i såväl i Sverige som internationellt. Många projekt är interdisciplinära och har ett genusperspektiv. Frågorna belyses genom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och vi satsar allt mer på interventionsforskning. I samarbete med forskare i andra länder har vi projekt inom ungdomshälsa, kvinnohälsa, mäns hälsa, människohandel och könsrelaterat våld samt inom vård i samband med familjeplanering, graviditet, födande, amning och föräldraskap.

Forskargruppen hösten 2016