Gynekologisk endokrinologi

Våra könshormoner styr mycket i våra liv, framför allt fortplantnings-funktionen. Könshormonerna påverkar också kroppen i övrigt, däribland bindväv och muskelelement, med effekter på benmassan/skelett, hud samt struktur och funktion i blodkärlens väggar. Könshormoner påverkar också humöret, hjärnans funktion i övrigt samt eventuellt även dess åldrande.

Benmassa och frakturrisk

Inom forskargruppen studerar vi effekter av könshormoner på benmassa och frakturrisk. Hormonhandling efter menopaus (HRT) minskar frakturrisken påtagligt. Våra resultat visar att HRT påverkar hjärnan med förbättrad balansfunktion, vilket starkt kan bidra till att minska frakturrisken och förklara varför hormonbehandling även har en primärpreventiv effekt vad gäller handleds- och höftfrakturer redan tidigt efter menopaus.

Kärlsystem, hjärtkärlsjukdomar och hjärnan

Vi studerar effekter av kroppens egna könshormoner (kvinnor och män) samt effekter av HRT på kärlväggens funktion, åldrande och på insjuknande i hjärtkärlsjukdomar samt tecken på åldrande av hjärnans olika delar. För detta använder vi bl.a. icke-invasivt hög frekvens ultraljud, magnetkamera (MR), positron-emission-tomografi (PET) samt ’liquid chromatography – tandem mass spectrometry’ (LC-MS/MS) för mätning av endogena steroidnivåer. Vi studerar också effekter på kärlväggen vid sjukdomar som SLE, pre-eklampsi, depressioner i unga år, samt effekter av anti-östrogen behandling vid bröst cancer och effekter på artärväggen efter lång tids användning av hormonella preventivmedel.

Premenstruellt syndrom (PMS)

Variationen av kvinnans egna könshormoner under den månatliga menstruationscykeln har hos vissa kvinnor en negativ inverkan på humöret med ibland ökad irritabilitet och ’depressed mood’, något som ofta kallas för premenstruellt syndrom (PMS). Vi studerar bl.a. skillnader i hjärnans känslighet för svängningarna i könshormoner under menstruationscykeln hos kvinnor med respektive utan PMS-besvär. Vi studerar också hjärnans serotoninsystem med PET.

Polycystiskt Ovarie Syndrome (PCOS)

I follikelvätska (FF) från äggstocken hos kvinnor med respektive utan PCOS, studerar vi nivåer och mönster av steroidhormoner samt de enzymaktiviteter som tillverkar androgen- samt östrogenhormoner. LC/MS/MS metoder används.

In vitro fertilisering (IVF)

Innehåll och mönster av steroidhormoner och proteiner i äggstockarnas follikelvätska runt de ägg som aspireras. Vi undersöker om resultaten kan indikera vilket ägg har stört chans att befruktas, implanteras samt ge en lyckad graviditet. LC-MS/MS metoder används.