Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Barnneurologisk forskning

Neuropediatrik är en speciell gren av pediatriken och omfattar barn- och ungdomsneurologi samt habilitering. De huvudsakliga forskningsområdena är epilepsi, huvudvärk, perinatala hjärnskador och bedömning av prognos, utvecklingsneurologi, neuropsykiatriska tillstånd, cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar och tumörer i centrala nervsystemet.

Den del av forskningen som rör neurologi bedrivs inom såväl sluten som öppen vård vid barnkliniker. Arbetet är i första hand inriktat på utredningar av misstänkta neurologiska sjukdomar med efterföljande diagnostisering. Forskningen bedrivs i samarbete med främst neurofysiologiska, neuroradiologiska, neurokemiska, neuropatologiska och neurogenetiska enheter.