Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom fjorton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


Barnmorskeprogrammet i Uppsala 10 år & Internationella Barnmorskedagen - det firar vi fredag 5 maj 2017!

Den 5/5-2017 firar Barnmorskeprogrammet 10 år (program).Anmäl dig till Programmet och/eller middag (bindande anmälan till middagen) på Blå Korset genom att fylla i följande doodle http://doodle.com/poll/xbpuuk79mhdxkxy3 senast den 30/4-2017. Ange specialkost. Om du deltar i middagen, sätt in 400 kr till Uppsala universitets plusgiro 955751-3 senast 30/4-2017 med meddelandet "BMP + ditt namn".

Lokal: Hörsalen, ing D1, Dag Hammarskjölds väg 17, Uppsala

Med vänliga hälsningar

Barnmorskeprogrammet & Barnmorskeföreningen i Uppsala


Minor Field Studies (MFS)

För information om MFS stipendium, läs mer här.