Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Personal på KBH våren 2017

Amningsfredag 9 mars kl.9.00-16.00

Gunnesalen, ingång 10 bv, Akademiska sjukhuset. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
Föreläsningsdag för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och kliniskt verksam personal.

Program


Microbiome and Reproduction

Welcome to the CRU symposium Microbiome and Reproduction on March 13 2018.

Place: Waldenströmsalen, Rudbeck laboratory entrance level, C11, Uppsala

Program ->

Please register for the symposium to cru@slu.se no later than March 7. Please report allergies for the coffee break.


The Swedish Global Health Research Conference 2018

How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From research to action.

18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Stockholm,  Sweden. More information->