Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Personal på KBH våren 2017

Amningsfredag vt 2019

Gemzellföreläsningen den 14/3

Föredrag

Genital innervation – a white spot in endometriosis related infertility?

Föredragshållare

Professor Axel Forman, Aarhus, Danmark

Plats

Gemzellsalen, Ing95/96, nbv