Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom fjorton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Personal på KBH våren 2017

CRU 2017 networking meeting August 22, 13:00 – 15:30 in Ratatosk, SLU

Welcome to the CRU Networking meeting 2017!

Time and place: August 22, 13:00 – 15:30 in Ratatosk, SLU (Ulls väg 26) with poster presentations in the VCH lobby.

Presentations by

  • Faranak Azarbayjani, Department of Medical Cell Biology, UU
  • Daniel Bergman, Department of Clinical Sciences, SLU
  • Josef Dahlberg, Department of Animal Nutrition and Management, SLU
  • Erika Comasco, Department of Women’s and Children’s health, UU
  • Thanapol Nongbua, Department of Clinical Sciences, SLU

PhD-student poster competition: 10000 SEK to the winning poster!

Please register attendance and posters (all posters are welcome, not only for the competition) to Ylva Sjunnesson: ylva.sjunnesson@slu.se  Latest the 18th of August.