Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
CHAP: Islandsgatan 2 (Muninhuset), Hiss B, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom fjorton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


CRU network meeting

Tid

Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13.00-16.00

Plats

Tanngrisner, VHC 5 vån, Ultuna campus, SLU, Uppsala

Information


"Humanitarian Assistance in the International Education at IMCH" In the honour of Magdalena Bjerneld

14 september 2016, 13.30-16.40 with dinner after. Rosénsalen, Entrance 95/96, ground floor, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Program

Please register for the event at Rosénsalen and/or for the dinner at Blå Korset by filling the following doodle http://doodle.com/poll/8esssz37inburv9k latest by 25 Aug 2016. Please mention food allergies (if any) in the comment section in doodle.
If you are attending the dinner, please pay 360 SEK to Uppsala University, Plusgiro 95 57 51-3 latest by 31 Aug 2016 and write “MBj + eget efternamn” in the comment/meddelande section.


Symposium Omprövningar i vetenskap och sjukvård, tänka fritt är stort men tänka rätt större?

Program

20 oktober 2016, 13:00-17:00, Gunnesalen, Psykiatrin hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anmälan till administratör Susanne Thorell Löberg: 0186112683 eller susanne.loberg@kbh.uu.se.

Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. På denna länk kan du läsa mer om MFS och om ansökningsprocessen.