Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Socialpediatrik: Dragarbrunnsgatan 70, Entré A, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13
Socialpediatrik: 018-50 45 11

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


 

Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. På denna länk kan du läsa mer om MFS och om ansökningsprocessen.

Disputationer

  • torsdag, februari 19, 2015 13:15 Rosénsalen, Kvinnokliniken, Ing. 95/96, Akademiska sjukhuset, Uppsala Litorp, Helena 'What about the Mother?': Rising Caesarean Section Rates and their Association with Maternal Near-Miss Morbidity and Death in a Low-Resource Setting. Ladda ner fulltext Mer information

Halvtidsseminarier

Torsdag den 26 februari kl 15:00

Stavros Iliadis - Personality and the HPA-axis in Peripartum Depression

Forskarseminarier

Det finns inga nyheter att visa.