Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Socialpediatrik: Dragarbrunnsgatan 70, Entré A, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13
Socialpediatrik: 018-50 45 11

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


 

Drygt 20 miljoner från Vetenskapsrådet till Kvinnors och barn hälsa

Följande forskare vid Kvinnors och barns hälsa har beviljats sammanlagt drygt 20 miljoner från Vetenskapsrådet under åren 2014-2018.

  • Alkistis Skalkidou, för Protein markörer för peripartumdepression
  • Fredrik Serenius, för EXPRESS-studien. Uppföljning vid 11 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige
  • Anna-Karin Wikström, för Studier i syfte att motverka kort- och långtidskonsekvenser av preeklampsi
  • Katarina Ekholm Selling, för Evidens-baserat folkhälsoarbete bortom randomiserade försök: Ny kunskap genom data mining för att kartlägga orsakskedjor och förutsäga effekter på barnadödlighet
  • Eva-Charlotte Ekström, för Är tuggandet av betel under graviditeten en risk faktor för metabola syndromet och har det negativa effekter på fosterutvecklingen? och Kan förbättrad kost under graviditeten förhindra långsiktiga negativa effekter av svält och malnutrition? Uppföljning av tre generationer i MINIMat projektet, Bangladesh

Disputationer

Halvtidsseminarier

Fredag 5 december 2014, kl 09.00

Clary Georgantzi: Neuroendocrine markers in neuroblastoma

Torsdag 27 november 2014, kl 14.00

Charlotte Heijkenskjöld-Rentzhog: Exhaled NO in childhood asthma- method development and clinical application

Forskarseminarier

Måndag 24 november 2014 kl 13.00-13.45

Lauren Lockwood - Trials and Tribulations: An Investigation of Ethics, Exploitation, and Justice in the Global Clinical Trial Industry