Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Socialpediatrik: Dragarbrunnsgatan 70, Entré A, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13
Socialpediatrik: 018-50 45 11

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


 

Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Vi har totalt tio stipendier att dela ut under 2014. På denna länk kan du läsa mer om MFS och om ansökningsprocessen.

 

Disputationer

Halvtidsseminarier

Måndag 10 november 2014 kl 13.00

Mandira Paul: Accessibility and Acceptability of Medical Abortion and Contraception in Low-resource India

Forskarseminarier

Måndag 3 november 2014 kl 13.00-13.45

Elin Ternström - Prevalence and treatment of childbirth related fear

Måndag 17 november 2014 kl 13.00-13.45

Meena Daivadanam - SMART2D: Tackling type 2 diabetes through combined community and facility approaches in three settings

Måndag 24 november 2014 kl 13.00-13.45

Lauren Lockwood - Trials and Tribulations: An Investigation of Ethics, Exploitation, and Justice in the Global Clinical Trial Industry