Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Socialpediatrik: Dragarbrunnsgatan 70, Entré A, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13
Socialpediatrik: 018-50 45 11

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala


 

Disputationer

Halvtidsseminarier

Torsdag 18 december 2014 kl 09.00

Furaha August - Intervention study to assess the Impact of Home Based Life Saving Skills training on facility delivery, awareness of danger signs, birth preparedness and emergency complication readiness

Forskarseminarier

Måndag 15 december 2014 kl 13.00-13.45

Linda Sundström - The role of context in knowledge translation in two district hospitals in Eastern Uganda attempting to scale up the quality of care for Mothers and Newborns