Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
CHAP: Dragarbrunnsgatan 70, Entré A, plan 3

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13
CHAP: 018-50 45 11

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom fjorton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Institutionens dag 14 oktober 2015

Plats: Gunnesalen i Psykiatrins hus, ingång 10, kl 14:45-18:00

Program

Anmälan

Har du några önskemål om specialkost, mejla dem till Hanna Andersson före den 30 september: hanna.andersson@kbh.uu.se

Symposium måndag 26 oktober 2015, kl 09:00-18:00

Reproductive Ethics: Islamic Perspectives

Plats: BMC, SciLifeLab B/E10:1308, B/E10:1309 och Akademiska sjukhuset, Ing 95/96, Rosénsalen

Program

Länk till mer information och registering

Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. På denna länk kan du läsa mer om MFS och om ansökningsprocessen.